Vratenie tovaru do 14 dní
Len originálny tovar
Tel. objednávky 0915 734 362 - 0919 064 469

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

I. VRÁTENIE TOVARU - odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote ?

Ak vraciate tovar do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, prosím informujte  nás o tom vopred telefonicky: 0915 734 362 alebo emailom: info@mn-kociky.sk

  • Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa  od zmluvy:

        Formulár na odstúpenie od zmluvy                                                                                             

Kam tovar vrátiť ?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás - faktúru.

Poprosíme tovar neposielať na poštu služba: balík na poštu ". Takýto balík sa Vám vráti späť, ako neprevzatý. Potrebné je poslať priamo na našu adresu. Ďakujeme za pochopenie.

Spolu s vyplneným odstupením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť na adresu:
MN-kociky
Hymen, s.r.o., Miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený IBAN - medzinárodný formát čísla bankového účtu. Prosím uvádzajte číslo účtu už len vo formáte IBAN.

Vypočítajte si svoj IBAN - kalkulačka na prepočet vlastného čísla účtu.

Ich úhrada bude uskutočnená  prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Dovoľujeme si zákazníkov upozorniť, že v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám zákazníka a nebol vadný, v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.102/2014, §10 ods.3 náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša zákazník, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

Ďakujeme, že ste si to prečítali.

                                Prajeme Vám príjemné nakupovanie s MN-kociky.sk